Reklamace a vrácení zboží

Postup při reklamaci zboží:

  1. Vyplňte reklamační protokol, který si můžete stáhnout zde. Najdete na něm všechny důležité informace, které potřebujete pro bezproblémové vyřízení reklamaceZávadu popište co nejpodrobněji, případně můžete připojit i fotografii.
  2. V protokolu uveďte i číslo bankovního účtu pro případ vrácení peněz nebo pro případ, že máte zájem o stejné zboží, ale toto již není dostupné.
  3. Vyplněný protokol vytiskněte a podepište.
  4. Protokol vložte do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží.
  5. Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, může být zasláno zpět.

Zboží odesílejte na adresu:

JSG Blue s.r.o.

Kociánka 261/16a

612 00 Brno

Zásilku můžete podat na kterékoliv pobočce Zásilkovny; v tomto případě hradí náklady na dopravu prodejce. Prosím kontaktujte nás předem, vystavíme vám štítek pro zpětnou zásilku.

V případě vratky s využitím jiného dopravce hradí poštovné zákazník.

Na zpracování reklamace máme 30 dní od doručení. O výsledku reklamace Vás budeme informovat e-mailem.  O jejím průběhu se rovněž můžete informovat e-mailem na adrese obchod@glorystyles.cz nebo na tel. č. +420 724 573 431.

 

Reklamační řád

Naším cílem je vyřešit reklamaci vždy ke spokojenosti zákazníka. Reklamační řád vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Na veškeré zboží se uplatňuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje zákazník odesláním objednávky, provedením platby na účet nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem.

Kupující viditelně poškozenou zásilku nepřijímá, dále je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez odkladu a o zjištěných vadách informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 5 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury - dodacího listu a doklad o zaplacení a dodání zboží. Zboží se vrací v originálním obalu a s označenou závadou.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do třiceti dnů od obdržení reklamace o postupu a jejím vyřízení. Vyhrazujeme si právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů po převzetí zboží, aby toto mohlo být uskutečněno nesmí být zboží ani obal poškozené ani použité. Náklady na dopravu v případě dopravy pomocí služby "Zásilkovna" hradí prodejce. Zákazník pomocí e-mailu informuje prodejce o uplatnění možnosti vrácení zboží, prodejce zašle zákazníkovi informace pro podání zásilky na kterémkoli podacím místě Zásilkovny.

Pokud zákazník zjistí rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, či neobdržel se zásilkou fakturu, je povinen ihned informovat obchodníka, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. K reklamačnímu řízení budou přijaty pouze kompletní výrobky s přiloženým dokladem o koupi, nebo dokladem stvrzujícím nákup u prodávajícího.

Náklady spojené s doručením vadného zboží hradí zákazník. Částka za výrobky bude vrácena bezhotovostním způsobem na bankovní účet zákazníka. V případě vrácení jiným způsobem bude vrácená částka snížena o náklady spojené se zasíláním peněz prostřednictvím doručovatele.